Spoločnosť STROJZVAR BAP spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zváračská škola a školiace stredisko

Našu zváračskú školu prevádzkujeme v Košiciach na Rampovej ulici č. 6

Vo zváračskej škole prevádzame:

 • všetky základné kurzy a školenia
 • všetky úradné skúšky a úradné periodické skúšky
 • opravy a zváranie súčiastok a častí z nerezu, hliníka, šedej liatiny a pod.
 • poradenstvo, dozorovanie stavieb a zavádzanie systému kvality zvárania
 • spracovanie technologických postupov zvárania
 • výmena technických plynov CO2,AR,O2,C2H2

Pre našu zváračskú školu bolo vydané Osvedčenie spôsobilosti vydané výskumným ústavom zváračským - priemyselný inšitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava.

Hlavným cieľom spoločnosti je spokojnosť našich partnerov.

Zákazník zohráva v podnikaní spoločnosti jednu z hlavných úloh, ktorá spočíva v budovaní serióznych a korektných vzťahov.

STROJZVAR BaP spol. s r.o.
Rampová 6, 04 001 Košice

+421 (0) 55 622 96 85
+421 911 866 600

sedlakova@strojzvar.sk
barvircak@strojzvar.sk

GPS:
48*44´10.5´´S 21*16´00.1´´V

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok: 7.00 – 15.00
Sobota / Nedeľa : zatvorené

Juraj Barvirčák
Konateľ, Riaditeľ spoločnosti
+421 903 600 866
barvircak@strojzvar.sk

Mgr. Viktória Čorbová Barvirčáková
Vedúca školiaceho strediska, Konateľ spoločnosti
+421 903 600 299
corbova@strojzvar.sk

Mgr. Róbert Zajac
Zváračský technológ - špecialista
+421 903 600 894
zajac@strojzvar.sk

Iveta Sedláková
Vedúca zváračskej školy
+421 911 866 600
sedlakova@strojzvar.sk

Certifikácia zváracieho personálu a vzdelávacie aktivity

Základné kurzy končiace zváračským preukazom podľa STN 050705
 • Z-G 1 + D-G 2 - Kurz zvárania plameňom nelegované a nízkolegované ocele a zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom
 • Z-E 1,2, 3 - Kurz zvárania elektrickým oblúkom
 • Z-M 1,2, 3 - Kurz zvárania taviacou sa elektródou
 • Z-M 7 - Kurz zvárania hliníka
 • Z-T 1,2,3,6,7 - Kurz zvárania netaviacou sa elektródou

Kurzy dielenských robotníkov - zaškolenia

 • D-G 2 - Zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom
 • D-G 5 - Zaškolenie na nahrievanie kovov plameňom
 • D-E 2 - Zaškolenie na rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom
 • D-R 1 - Zaškolenie na bodové zváranie elektrickým odporom
 • D-M 1 - Zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • D-E 1 - Zaškolenie na stehovanie obalenou elektródou
 • D-G 9 - Zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkovou kopijou

Predĺženie platnosti oprávnenia STN 050705

Preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení podľa STN 050601, STN 050610 a STN 050630.

Preskúšanie je určené pracovníkom, ktorí majú zváračský preukaz alebo preukaz zváračského robotníka a chcú si predĺžiť oprávnenie na zváranie po dvoch rokoch.

Kurzy zvárania končiace certifikátom podľa EN ISO 9606

Kurzy zvárania končiace certifikátom podľa EN ISO 9606-1

 • Metóda 111 T a P – zváranie rúr a plechov elektrickým oblúkom
 • Metóda 131, 135 T a P - zváranie rúr a plechov taviacou sa elektródou MIG, MAG
 • Metóda 136, 138 T a P - zváranie rúr a plechov plnenou elektródou v aktívnom plyne MIG, MAG
 • Metóda 141 T a P - zváranie rúr a plechov v ochrane argónu (TIG)
 • Metóda 311 T - zváranie rúr plameňom
 • Metóda 122 - zváranie pod tavidlom
 • Metóda 15 - zváranie plazmou

Kurzy zvárania končiace certifikátom podľa EN ISO 9606-2

 • Metóda 131 T a P - zváranie rúr a plechov z hliníka a jeho zliatin (MIG)
 • Metóda 141 T a P - zváranie rúr a plechov z hliníka a jeho zliatin (TIG)
Kurzy zvárania plastov podľa EN 13067
 • Modul 1 - zváranie horúcim plynom a extrúderom
 • Modul 2 - zváranie plastov horúcim telesom
 • Modul 3 - elektrofúzne zváranie plastov
 • Modul 4 - zváranie horúcim telesom a elektrofúzne zváranie PE vodných a plynových rúr
 • Modul 5 - zváranie utesňovacích pásov (fólií)
Kurzy zvárania končiace certifikátom podľa STN EN ISO 13585

Spájkovanie ocelí

 • Kurz spájkovania vysokolegovaných austenitických ocelí
 • Kurz spájkovania medi a jej zliatin
 • Kurz spájkovania kombinovaných materiálov

Skúšky na predĺženie platnosti certifikátov

Skúšky na predĺženie platnosti certifikátov zváračov podľa EN 13067 STN EN ISO 9606 , STN EN ISO 13585 , STN EN ISO 17660.
Skúšky sú určené k obnove certifikátov po ukončení ich platnosti.

Platnosť osvedčení o skúške zvárača - certifikátov

Certifikát získaný v našej zváračskej škole platí 3 roky .

Kurzy nedeštruktívnej kontroly – NDT
 1. Vizuálna metóda – VT
 2. Kapilárna metóda – PT
 3. Magnetická prášková metóda – MT
 4. Skúška ultrazvukom – UT
 5. Meranie hrúbok – UTT
 6. Iné skúšky po dohode
Iné druhy školenia

Prostredníctvom úradu práce – REPAS

Slúži pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem absolvovať vybraný kurz zvárania. Kurzy sú hradené úradom práce v rámci programu rekvalifikácie REPAS. Uchádzač o takúto formu školenia musí záujem odkonzultovať s prísluš- ným úradom práce.