Zváračská škola a školiace stredisko

Našu zváračskú školu prevádzkujeme v Košiciach na Rampovej ulici č. 6

Vo zváračskej škole prevádzame:

 • všetky základné kurzy a školenia
 • všetky úradné skúšky a úradné periodické skúšky
 • opravy a zváranie súčiastok a častí z nerezu, hliníka, šedej liatiny a pod.
 • poradenstvo, dozorovanie stavieb a zavádzanie systému kvality zvárania
 • spracovanie technologických postupov zvárania, vyhotovovanie WPQR, vypracovávanie WPS
 • NDT - školenia, vyhodnocovania zvarov (VT, PT, MT, UT)

Pre našu zváračskú školu bolo vydané Osvedčenie spôsobilosti vydané výskumným ústavom zváračským - priemyselný inšitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava.

Hlavným cieľom spoločnosti je spokojnosť našich partnerov.

Zákazník zohráva v podnikaní spoločnosti jednu z hlavných úloh, ktorá spočíva v budovaní serióznych a korektných vzťahov.

STROJZVAR BaP spol. s r.o.
Rampová 6, 04 001 Košice

+421 (0) 55 622 96 85
+421 903 600 299

corbova@strojzvar.sk
barvircak@strojzvar.sk

GPS:
48*44´10.5´´S 21*16´00.1´´V

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok: 7.00 – 15.00
Sobota / Nedeľa : zatvorené

Juraj Barvirčák
Konateľ, Riaditeľ spoločnosti
+421 903 600 866
barvircak@strojzvar.sk

Mgr. Viktória Čorbová Barvirčáková
Vedúca školiaceho strediska, Konateľ spoločnosti
+421 903 600 299
corbova@strojzvar.sk

Mgr. Róbert Zajac
Zváračský technológ - špecialista
+421 903 600 894
zajac@strojzvar.sk

Certifikácia zváracieho personálu a vzdelávacie aktivity

Základné kurzy zvárania končiace ID kartou / zváračským preukazom podľa STN 05 0705

Kurzy zvárania končiace certifikátom podľa EN ISO 9606-1

 • Metóda 111 T a P – zváranie rúr a plechov elektrickým oblúkom
 • Metóda 131, 135 T a P - zváranie rúr a plechov taviacou sa elektródou MIG, MAG
 • Metóda 136, 138 T a P - zváranie rúr a plechov plnenou elektródou v aktívnom plyne MIG, MAG
 • Metóda 141 T a P - zváranie rúr a plechov v ochrane argónu (TIG)
 • Metóda 311 T - zváranie rúr plameňom
 • Metóda 122 - zváranie pod tavidlom
 • Metóda 15 - zváranie plazmou
Kurzy zvárania končiace certifikátom podľa EN ISO 9606

Kurzy zvárania končiace certifikátom podľa EN ISO 9606-1

 • Metóda 111 T a P – zváranie rúr a plechov elektrickým oblúkom
 • Metóda 131, 135 T a P - zváranie rúr a plechov taviacou sa elektródou MIG, MAG
 • Metóda 136, 138 T a P - zváranie rúr a plechov plnenou elektródou v aktívnom plyne MIG, MAG
 • Metóda 141 T a P - zváranie rúr a plechov v ochrane argónu (TIG)
 • Metóda 311 T - zváranie rúr plameňom
 • Metóda 122 - zváranie pod tavidlom
 • Metóda 15 - zváranie plazmou

Kurzy zvárania končiace certifikátom podľa EN ISO 9606-2

 • Metóda 131 T a P - zváranie rúr a plechov z hliníka a jeho zliatin (MIG)
 • Metóda 141 T a P - zváranie rúr a plechov z hliníka a jeho zliatin (TIG)
Kurzy zvárania plastov podľa EN 13067
 • Modul 1 - zváranie horúcim plynom a extrúderom
 • Modul 2 - zváranie plastov horúcim telesom
 • Modul 3 - elektrofúzne zváranie plastov
 • Modul 4 - zváranie horúcim telesom a elektrofúzne zváranie PE vodných a plynových rúr
 • Modul 5 - zváranie utesňovacích pásov (fólií)
Kurzy zvárania končiace certifikátom podľa STN EN ISO 13585

Spájkovanie ocelí

 • Kurz spájkovania vysokolegovaných austenitických ocelí
 • Kurz spájkovania medi a jej zliatin
 • Kurz spájkovania kombinovaných materiálov

Skúšky na predĺženie platnosti certifikátov

Skúšky na predĺženie platnosti certifikátov zváračov podľa EN 13067 STN EN ISO 9606 , STN EN ISO 13585 , STN EN ISO 17660.
Skúšky sú určené k obnove certifikátov po ukončení ich platnosti.

Platnosť osvedčení o skúške zvárača - certifikátov

Certifikát získaný v našej zváračskej škole platí 3 roky .

Kurzy nedeštruktívnej kontroly – NDT
 1. Vizuálna metóda – VT
 2. Kapilárna metóda – PT
 3. Magnetická prášková metóda – MT
 4. Skúška ultrazvukom – UT
 5. Meranie hrúbok – UTT
 6. Iné skúšky po dohode
Iné druhy školenia

Prostredníctvom úradu práce – REPAS

Slúži pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem absolvovať vybraný kurz zvárania. Kurzy sú hradené úradom práce v rámci programu rekvalifikácie REPAS. Uchádzač o takúto formu školenia musí záujem odkonzultovať s prísluš- ným úradom práce.